Spółdzielnia Mieszkaniowa planuje wycinke drzew w następujacych lokalizacjach: 

1. Świerk (uschnięty przy budynku Krasickiego 3A

2. Klon przy parkingu Krasickiego 5

3. Wierzba przy budynku Sobieskiego 7

4. Żurawina przy parkingu Przejazd 23

5. Klon przy budynku Południowa 1C