2024 

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w 2024 r. 

Nie przegłosowano żadnych wniosków w 2024 r.