2019 

Uchwały podjete na Walnym Zgromadzeniu w 2019 r.

Wnioski podjete na Walnym Zgromadzeniu w 2019 r.