Informacja dotycząca bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych (RTV, AGD, meble)

 

 

OD DNIA 30.09.2019 R. ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY GAZOWE I KOMINIARSKIE - WSZYSTKICH LOKATORÓW PROSIMY O UDOSTEPNIENIE SWOICH LOKALI W OGŁASZANYCH TERMINACH (OGŁOSZENIA W TABLICACH NA KLATKACH) 

Przeglądy przeprowadza firma "KOMPLEX"

tel. 510 312 485