nformacja dotycząca Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (wielkogabarytowych - RTV, AGD, meble, akumulatory, baterie, chemikalia, tworzywa sztuczne, przeterminowane leki, opony)

 

Punkt odbioru znajduje się przy ul. Młynarskiej 5 (teren oczyszczalni scieków)

czynny: 

środa 8.00-15.00

piątek  12.00 - 18.00 

sobota 8.00- 15.00