Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza złozyć wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa rosnacego przy III kl. bloku Krasickiego 11.  (data zamieszczenia 22.07.2019 r.) 

Przyczyna wycinki - przepisy p.poż. drzewo rośnie zbyt blisko elewacji budynku od strony drogi p.poż. i jest zbyt wysokie. 

Uwagi można zgłaszać w biurze Spółdzielni (ul. Krasickiego 3A) do dnia 31.08.2019 r.