Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Poddębicach informuje, że w dniu 16.10.2023 r. nastąpi uruchomienie ogrzewania we wrzystkich zasobach Spółdzielni. 

Prosimy o odkręcenie zaworów grzejnikowych w mieszkaniach, celem uniknięcia zapowietrzenia instalacji.